Dyrektor szkoły: 
Urszula Maćkowiak

Kierownik szkolenia praktycznego: 
Bożena Michalik

Nauczyciele: 
Bajsarowicz Anna
Brzezińska Ewa
Chudzińska Patrycja
Cieśla Marcin
Karkosz Barbara
Kasperczyk Barbara
Klinszport-Kubicka Natalia
Kolibabka Helena
Kosowska Grażyna
Kowalińska Celina
Leciejewski Robert
Litwinowicz Elżbieta
Maćkowiak Urszula
Mańkowska Izabela
Michalik Bożena
Przewoźnik Magdalena
Skrzypczak Bonifacy
Stelmaszyk Patrycja
Superczyński Mariusz
Tylewska Joanna
Wojciechowska Beata

Pracownicy administracji: 

Główna księgowa: 
Lucyna Mądra

Samodzielny referent ds. kadr i płac:
Patrycja Hauk

Samodzielny Referent:
Monika Murawa

Specjalista ds. kursów zawodowych:
Dagmara Niedbała

Sekretarz szkoły:
Anna Szymańska

Konserwator maszyn i urządzeń:
Krzysztof Zajczewski

Pracownicy obsługi: 
Piotr Kociemba
Ewa Kaczmarek
Emilia Pastuszka
Elżbieta Woźna