Dyrektor szkoły: 
Urszula Maćkowiak

Kierownik szkolenia praktycznego: 
Bożena Michalik

Nauczyciele: 
Bajsarowicz Anna
Brzezińska Ewa
Chudzińska Patrycja
Cieśla Marcin
Jędrzejak Aneta
Karkosz Barbara
Kasperczyk Barbara
Kosowska Grażyna
Kowalińska Cecylia
Leciejewski Robert
Litwinowicz Elżbieta
Maćkowiak Urszula
Mańkowska Izabela
Michalik Bożena
Pawłowska Karolina
Przewoźnik Magdalena
Skrzypczak Bonifacy
Stelmaszyk Patrycja
Superczyński Mariusz
Wojciechowska Beata

Pracownicy administracji: 

Główna księgowa: 
Lucyna Grządzielewska

Samodzielny referent ds. kadr i płac:
Patrycja Hauk

Samodzielny Referent:
Monika Murawa

Specjalista ds. kursów zawodowych:
Dagmara Niedbała

Sekretarz szkoły:
Anna Szymańska p.o.

Konserwator maszyn i urządzeń:
Krzysztof Zajczewski

Pracownicy obsługi: 
Piotr Kociemba
Ewa Kaczmarek
Emilia Pastuszka
Elżbieta Woźna