Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, jako szkoła o znaczeniu regionalnym, posiada Internat, w którym mogą zamieszkać wszyscy uczący się w nim uczniowie i słuchacze.
• Internat rawickiego medyka znajduje się na III piętrze budynku szkoły, dzięki czemu mieszkający w nim uczniowie, by udać się na lekcje muszą zejść 2 piętra niżej do pracowni / sal lekcyjnych.
• Cena za pobyt w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu jest bardzo przystępna, tak, że z pewnością nie nadwyręży budżetu domowego rodziców osób uczących się i mieszkających w internacie.
• Dlatego też, z internatu, wcześniej Liceum Medycznego, później Medycznego Studium Zawodowego a obecnie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu korzystało bardzo wielu uczniów i słuchaczy rawickiego medyka.
• W miarę możliwości – wolnych miejsc – w internacie mogą zamieszkać inne osoby. Więcej informacji w zakładce „Wynajem pomieszczeń”
• Internat Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, w miarę posiadanych środków finansowych, jest sukcesywnie modernizowany i unowocześniany, dzięki czemu stale poprawia się standard internatu rawickiego medyka.